Blog 1 -
 Boekhouder Kuurne  thumbnail

Boekhouder Kuurne

Published Apr 06, 24
3 min read

Table of Contents


Daar zitten twee waarheden aan - boekhouder borgerhout. De overheid heeft voor zeg 40 miljard aan, veelal extra, uitgaven niet gedaan en minder dan een derde daarvan aan lastenverzwaring opgehaald bij burgers en bedrijven. Als de overheid dat niet had gedaan, zou er op zichzelf extra groei zijn geweest. boekhouder borgerhout. Ik denk dat dit door niemand wordt bestreden

De vraag is dan hoe zich dat verhoudt tot solide begrotingsbeheer op de langere termijn, dus of wij daarmee de problematiek voor ons uit schuiven - boekhouder borgerhout. Ik stel vast dat het CPB nu zegt dat er voor het eerst sinds jaren een houdbaarheidsoverschot is (boekhouder borgerhout). Dat betekent dat er bij het huidige beleid en bij de huidige stand van en verwachtingen omtrent de economie geen additionele grote bezuinigingen of ingrepen meer nodig zijn

Wij kunnen onze stelsels ook in de toekomst betalen (boekhouder borgerhout). Dat is een belangrijke omslag, die we met elkaar hebben bereikt en die een heel ander klimaat creëert voor een volgend kabinet wanneer het gaat om de vraag wat het volgende is om te doen. boekhouder borgerhout. Een houdbaarheidsoverschot is een fundamentele verbetering ten opzichte van waar we stondenDan hadden we een heel groot tekort en een grote schuld gehad. boekhouder borgerhout. Het belangrijkste deel van de structurele bezuiniging die wij hebben gerealiseerd, is verbonden aan hervormingen, in de zorg, op de woningmarkt en in de fiscaliteit; denk aan het Witteveenkader, de aftrekbaarheid van pensioenpremies en de hypotheekrenteaftrek - boekhouder borgerhout. Al deze hervormingen hebben de begroting structureel versterkt

De Ecom Boekhouder

De SP heeft veel van die hervormingen afgewezen. Maar dan had Nederland er nu, ook macro-economisch, veel slechter voor gestaan (boekhouder borgerhout). Nu doen wij het in vergelijking met al onze buurlanden zeer goed (boekhouder borgerhout). Er wordt vaak een vergelijking gemaakt met Frankrijk en gezegd: maar Frankrijk heeft toch minder groei verloren? Maar Nederland is per hoofd van de bevolking veel en veel welvarender dan FrankrijkDe Franse werkloosheid staat stil op ongeveer 10% - boekhouder borgerhout. Onze groei is naar verwachting boven de 2% dit jaar. In Frankrijk ligt die tussen de 1% en 1,5% - boekhouder borgerhout. De laatste groeiraming is naar beneden bijgesteld in Frankrijk - boekhouder borgerhout. Ik denk dat we een reëler beeld moeten krijgen van waar wij staan ten opzichte van onze buurlanden

Dat is ver bezijden de realiteit. boekhouder borgerhout. De : De heer Van Apeldoorn heeft er vast wel iets over te vragen. boekhouder borgerhout. De heer (SP): Frankrijk heeft het objectief beter gedaan in termen van groei. Wat de werkgelegenheid betreft, is dat niet zo, maar de werkgelegenheid was daarvoor ook al niet groot in Frankrijk vergeleken met NederlandDe stelling van de minister is dat, als het kabinet niet hard had ingegrepen met bezuinigingen en lastenverzwaringen, het gierend uit de hand was gelopen met de begroting en dat we een onverantwoord hoog begrotingstekort en een onverantwoord hogere staatsschuld hadden gehad. boekhouder borgerhout. De minister bestrijdt het cijfer van die 5% extra groei op zich niet

Latest Posts

Wifi Camera Beveiliging Set

Published May 04, 24
4 min read

Boekhouder Kuurne

Published Apr 06, 24
3 min read

Boekhouder Kortemark

Published Apr 04, 24
7 min read